Main Area

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

A weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve zenei tartalma, a weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, védjegyjogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. Az oldal létrehozói weboldalon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezik a felhasználó számára, azzal a feltétellel, hogy ő az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen oldalakon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet.

A felelősség korlátozása

Amennyiben törvény kötelező előírása másként nem rendelkezik, a website-okat működtető cégek és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó, továbbá a weboldalak használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben keletkező bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

A weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a weboldalt működtető cégektől független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak. Az ilyen linkek elhelyezése nem jelenti az adott weboldalnak a jelen weboldalt működtető cégek részéről történő ajánlását vagy az adott weboldal tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a jelen weboldalt működtető cégek az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért mindennemű felelősséget kifejezetten kizárnak.

Vegyes rendelkezések

A website-okat működtető cégek jogosultak a weboldalakon megjelenő tartalmakat bármikor módosítani, vagy átírni, illetve a fenti feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen

2018 Szűretlen. Fejlesztette: Totel